BiblioWawa

System Wypożyczeń Warszawskich

Partnerzy:

aps
awf
pw
uksw
uw
logo wum
wat

Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
tel. +48 22 589 36 00 wew. 2324
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje praktyczne
 • Punkt rejestracji czytelników znajduje się w Wypożyczalni (Szczęśliwicka 40, budynek B, III piętro, pok. 2324). Należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.
 • Aktywacja konta jest bezpłatna. Następuje po złożeniu deklaracji zapisu w punkcie rejestracyjnym.
 • Użytkownik uprawniony jest do wypożyczania zbiorów dostępnych w Wypożyczalni.
 • Limit wypożyczeń wynosi 3 egzemplarze. Termin zwrotu: 30 dni lub zgodnie z datą ważności konta. Istnieje możliwość prolongaty zgodnie z regulaminem Biblioteki APS.
 • Za niedotrzymanie terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 0,30 zł za każdy dzień przetrzymania wypożyczonych dokumentów bibliotecznych.

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego
ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 45
tel. centrala 22 834 04 31 do 36, wew. 458
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje praktyczne
 • Punkt rejestracji czytelników znajduje się w Wypożyczalni Biblioteki Głównej ( Marymoncka 34, czynny od poniedziałku do środy w godz. 8.30 - 16.45, w czwartek w godz. 8.30 - 17.45, w piątek w godz. 8.30 - 15.45, w sobotę i niedzielę nieczynny ). Należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.
 • Aktywacja konta następuje po złożeniu deklaracji zapisu w Wypożyczalni.
 • Użytkownik uprawniony jest do wypożyczania zbiorów zgodnie z Regulaminem Wypożyczalni (student - wyłącznie pozycje posiadające sygnaturę z literą A).
 • Limity wypożyczeń oraz terminy zwrotu zależą od statusu zawodowego czytelnika (student - 5 woluminów na miesiąc). Istnieje możliwość prolongaty, na podstawie statusu egzemplarza i ważności konta.
 • Za niedotrzymanie terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 0,20 zł za każdy dzień przetrzymania każdego wypożyczonego egzemplarza.

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. +48 22 234 75 80
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje praktyczne
 • Punkt rejestracji czytelników znajduje się w Wypożyczalni Studenckiej (Gmach Główny, pok. 71). Zapraszamy, z dokumentem tożsamości, od poniedziałku do soboty.
 • Aktywacja konta jest bezpłatna. Następuje po złożeniu deklaracji zapisu w punkcie rejestracyjnym.
 • Użytkownik uprawniony jest do wypożyczania zbiorów z następujących agend: BG Wypożyczalnia Studencka, BG Wolny Dostęp, Filia BG Biblioteka Terenu Południowego, Filia BG Biblioteka Wydziału Chemicznego, punkty biblioteczne DS Akademik, DS Babilon, DS Żaczek.
 • Limit wypożyczeń wynosi 3 egzemplarze. Termin zwrotu określany jest na podstawie statusu egzemplarza i ważności konta. Istnieje możliwość prolongaty zgodnie z regulaminem BG PW.
 • Za niedotrzymanie terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 0,30 zł za każdy dzień przetrzymania wypożyczonych dokumentów bibliotecznych.

Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa
tel. +48 22 116 60 04
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje praktyczne
 • Punkt rejestracji czytelników znajduje się w Wypożyczalni z obsługą (parter). Należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.
 • Aktywacja konta jest bezpłatna. Następuje po złożeniu deklaracji zapisu w punkcie rejestracyjnym.
 • Użytkownik uprawniony jest do wypożyczania zbiorów z następujących agend: Wypożyczalnia z obsługą, Czytelnia z wyłączeniem wolnego dostępu.
 • Limit wypożyczeń wynosi 3 egzemplarze, na okres miesiąca, z możliwością jednorazowej prolongaty, jeśli nie zostały zamówione przez innego użytkownika.
 • Za niedotrzymanie terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 1,00 zł za 1 wol., za każdy dzień przetrzymania wypożyczonych dokumentów bibliotecznych.

Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej
ul. Gen. W. Urbanowicza 19, 00-908 Warszawa
tel. +48 261 837 456
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje praktyczne
 • Punkt rejestracji użytkowników znajduje się w Wypożyczalni Akademickiej (pok. 117). Zapraszamy, z dokumentem tożsamości, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00
 • Aktywacja konta jest bezpłatna i następuje po złożeniu deklaracji zapisu w punkcie rejestracyjnym.
 • Użytkownik uprawniony jest do wypożyczania 3 woluminów na 30 dni.
 • Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego dokumentu lub prolongaty przed upływem terminu zwrotu. Prolongata jest możliwa tylko wtedy, gdy dokument nie jest zamówiony przez innego Użytkownika.
 • Nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych podlega opłacie, w wysokości 0,30 zł za każdy dzień przetrzymania wypożyczonych dokumentów bibliotecznych.

Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 88 54
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje praktyczne
 • Punkt rejestracji użytkowników znajduje się w Wypożyczalni Biblioteki Głównej przy ul. Dewajtis 5 (sala 309 – parter, Nowy Budynek). Zapraszamy z dokumentem tożsamości od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.
 • Aktywacja konta jest bezpłatna i następuje po złożeniu w punkcie rejestracyjnym Oświadczenia użytkownika Systemu.
 • Użytkownik uprawniony jest do wypożyczania zbiorów z zasobów Biblioteki Głównej. Możliwość wypożyczania nie obejmuje zbiorów bibliotek wydziałowych.
 • Użytkownik uprawniony jest do wypożyczania 3 woluminów na 30 dni bez możliwości prolongaty.
 • Nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych podlega opłacie, w wysokości 0,50 zł za każdy dzień przetrzymania wypożyczonych dokumentów bibliotecznych.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
tel. +48 22 552 51 67
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje praktyczne
 • Punkt rejestracji czytelników znajduje się w Wypożyczalni Miejscowej BUW (pierwsze piętro, stanowiska 5 i 6, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-21, w soboty w godz. 9- 20). Należy zgłosić się z dokumentem tożsamości oraz dokumentem uprawniającym do wypożyczeń (ELS, ELD, ELP lub WKM), po jego wcześniejszym zarejestrowaniu w aplikacji SWW przez bibliotekę macierzystą.
 • Aktywacja konta jest bezpłatna dla pracowników i studentów UW. Dla pozostałych użytkowników koszt aktywacji to 20 zł (płatność wyłącznie kartą). Następuje ona po złożeniu Oświadczenia Użytkownika Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa) w punkcie rejestracyjnym. Użytkownicy spoza UW, którzy posiadają już konto biblioteczne z uprawnieniami wyłącznie do korzystania ze zbiorów na miejscu w BUW są zwolnieni z opłaty aktywacyjnej. Użytkowników spoza UW obowiązuje także opłata w wysokości 10 zł za prolongatę (przedłużenie ważności) konta bibliotecznego wnoszona każdorazowo po upływie terminu ważności konta bibliotecznego aktywowanego w BUW.
 • Użytkownik uprawniony jest do wypożyczania wyłącznie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (bez księgozbiorów bibliotek wydziałowych). Wypożyczeniu podlegają książki oraz czytniki Kindle.
 • Limit wypożyczeń wynosi 3 egzemplarze książek oraz 1 czytnik Kindle. Termin zwrotu wynosi 30 dni lub zgodnie z datą ważności konta, z możliwością trzykrotnej prolongaty po 30 dni, jeśli egzemplarz nie został zarezerwowany przez innego czytelnika.
 • Za niedotrzymanie terminu zwrotu książki pobierana jest opłata w wysokości 0,40 zł za 1 wol., za każdy dzień przetrzymania. W przypadku czytnika Kindle opłata wynosi 1 zł za dzień.
 • Więcej informacji na temat zasad udostępniania zbiorów oraz korzystania z usług oferowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie można uzyskać na stronie internetowej www.buw.uw.edu.pl oraz w Informatorium BUW tel.: 22 55 25 178, 179, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na stronie BUW dostępny jest także czat Zapytaj Bibliotekarza (buw.libcom.pl).